קליידוסקופ תרבותי

מטרת הקורס הנה לנסות ולבחון סוגיות אנתרופולוגיות תרבותיות , במהלך הקורס יועלו אספקטים שונים של תרבות תוך התייחסות למושגי יסוד באנתרופולוגיה.

יחסיות תרבותית – מה בין אתנוצנטריות להגדרת האינדיבידואל?.
פסגות חברתיות – פסטיבלים כביטוי תרבותי וכדרך להעברת מסרים בחברה.
טכסי מעבר/ התבגרות – מפגש עם אנשי התנין וטכסים נוספים , בחינת הטכסים לפי ואן גנפ.
אוריינטליזם – חטא המערב, מבט ביקורתי ומאזן על הקורס ובכלל, איך אדוארד סעיד היה מעביר את הקורס בו אנו משתתפים.
רפואת שאמאן ומגיה שחורה – היגיון או אי-גיון , סדר ופיקוח חברתי בעזרת סוכנים שונים.
אקולוגיה – הקשר בין האדם לטבע , כיצד משתקפת האינטראקציה במיתולוגיןת מקומיות.
מוות – מוות כחלק מהחיים , כיצד באה לידי ביטוי פילוסופיות מקומיות בטכסי קבורה ואבלות.
אהבה ומיניות – מהפוריטאני ביותר למטירני ביותר, פרקטיקות שונות כפי שבאות לידי ביטוי בחברות שונות, פרושים נוספים לאהבה וזוגיות, מבנים משפחתיים,ריבוי נשים ,פאטרילוקליות – מאטרילוקליו.
נשים – מבט פמיניסטי על החברה, גישות שונות לפרוש העולם הנשי.
דת ואמונה – סנקריטיזם, מפגש דתות , כשיחזור המשיח האם יזהה את משנתו ועד כמה יושמו דבריו?
אומנות ואומנות – ביטויי תרבות מגולפים והמסרים שמאחוריהם
מפגשים היסטוריים – קולוניאליזם, העולם המפותח והמתפתח מול העולם השלישי.
מזון – קניבליזם ותוספות, ניסיון להבין תרבות דרך מערכת העיכול, מזון כסמל מעמד, נורמות, איסורים.

סגור לתגובות.