אומנות הביטוי

מטרות – מבט פרשני על אומנות ומדוע הבל היופי הפך לחבל היופי הנכרך סביב צווארן של נשים , מבט בוחן מגדרי /פמיניסטי על אומנות, ניסיון להבין מנגנוני יצירת אסטטיקה וגיוסה.
אומנות נוצרת מ- ומשקפת את התרבות בה היא קיימת, למתבונן ניתנת הזדמנות להבין ולפרש תרבות דרך תוצריה האומנותיים, אומנות גם מעצבת את התרבות בה היא נוצרת.

לדוגמה, ניתן לומר שהצייר מצייר ומשתמש בצבעים כרצונו ובכך שולט בתוצאה, אך איזה מנגנון או תהליך הביא אותו ליצור את שייצר? הציור מעצב את תרבות הצייר, כמו שהצייר מעצב את הציור.

תפוקות – פיתוח כלי ביקורתי להבנת אומנות.
נושאים – אומנות נשית מול גברית, אומנות הגוף – השימוש בגוף להעברת מסרים, מאבק לא אסתטי על האסתטיקה או איך גויס היופי למאבק כוחות?
שיטות – הרצאות, סדנת יצירה "קלה", אפשרות לסיור במוזיאון הארץ.
משך הסדנא– 3 מפגשים. שעה וחצי כ'א.

ניתן לשלב סיור במוזיאון ישראל בו ננסה לפרש ולהבין מסרים המועברים דרך אומנות תוך שימת דגש על נשים, הצצה לאגף של אומנות "פרימיטיבית" יאפשר למפות מצבים חברתיים, לבחון את ההתייחסות למעמד האישה, השיוך של נשים ל"טבע" לעומת הגברים כ"תרבות", נעמוד על סמלים נשיים בשונה מסמלים גבריים, ננסה להבין הבניה חברתית של יופי, אסטטיקה, מהו המוערך? הראוי? ואיך כל זה משקף וממשיך לקבע את המשחק החברתי שלנו.

סגור לתגובות.